Лабораторія ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Client 1

Лабораторія
ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Image
Послуга Вид Ціна
Протромбін по Квіку Лабораторія 10
Забір крові одноразовими системами Лабораторія 40
Етанолова проба Лабораторія 50
В-нафтолова проба Лабораторія 50
Гематокрит Лабораторія 50
СРБ (С-реактивний білок) Лабораторія 50
РФ (ревматоїдний фактор) Лабораторія 50
Титр О-АСЛ (титр О-антистрептолізина) Лабораторія 50
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін) Лабораторія 50
формула крові Лабораторія 50
ШОЕ за Панченком Лабораторія 50
лейкоцити Лабораторія 50
еритроцити Лабораторія 50
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити, гематокрит) Лабораторія 60
час кровотечі за Дюке Лабораторія 60
Аналіз сечі за Нечипоренком Лабораторія 60
ацетон в сечі Лабораторія 60
Тромбіновий час Лабораторія 65
Фібриноген Лабораторія 65
АЧТЧ (активований частково тромбопластиновий час) Лабораторія 70
Калій Лабораторія 70
Натрій Лабораторія 70
Хлориди Лабораторія 70
магній Лабораторія 70
кальцій загальний Лабораторія 70
кальцій іонізований Лабораторія 70
Фосфор неорганічний Лабораторія 70
Залізо Лабораторія 70
Калій сечі Лабораторія 70
натрій сечі Лабораторія 70
хлориди сечі Лабораторія 70
магній сечі Лабораторія 70
кальцій загальний сечі Лабораторія 70
фосфор неорганічний сечі Лабораторія 70
АСТ (аспартатамінотрансфераза) Лабораторія 70
АЛТ (аланінамінотрансфераза) Лабораторія 70
ЛФ (лужна фосфатаза) Лабораторія 70
Загальний білірубін Лабораторія 70
Прямий білірубін Лабораторія 70
Непрямий білірубін Лабораторія 70
Гемоглобін Лабораторія 70
Загальний білок Лабораторія 70
Альбумін Лабораторія 70
Добова втрата білка (в сечі) Лабораторія 70
Креатинін Лабораторія 70
Сечовина Лабораторія 70
Креатинін сечі (добової) Лабораторія 70
Сечовина сечі (добової) Лабораторія 70
глюкоза крові Лабораторія 70
глюкоза сечі Лабораторія 70
Загальний холестерин Лабораторія 70
Тригліцериди Лабораторія 70
Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) Лабораторія 70
залізо Лабораторія 70
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін) Лабораторія 70
Тромбоцити в мазку крові Лабораторія 70
гемоглобін Лабораторія 70
глюкоза в сечі Лабораторія 70
Добова втрата білка (в сечі) Лабораторія 70
Кальцій загальний Лабораторія 70
Кальцій іонізований Лабораторія 70
Фосфор неорганічний Лабораторія 70
Глюкоза крові Лабораторія 70
Сечова кислота Лабораторія 80
Аналіз сечі по Зимницькому Лабораторія 85
ПЧ (протромбіновий час), ПІ (протромбіновий індекс), МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) Лабораторія 90
ГГТ (гамагутамілтрансфераза) Лабораторія 90
ЛДГ (Сінево) Лабораторія 90
Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) Лабораторія 90
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) (СІНЕВО) Лабораторія 90
Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) Лабораторія 100
Діагностика сифілісу(виявлення антитіл до антигенів сифілісу) (якісно) Лабораторія 100
Діагностика гепатиту С anti-HCV ( визначення сумарних антитіл до вірусу гепатитуС) (якісно) Лабораторія 100
Діагностика гепатитуВ HBsAg (визначення поверхневого антигену гепатитуВ) (якісно) Лабораторія 100
Виявлення антигену стрептококу А в мазках з горла Лабораторія 100
РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) Лабораторія 110
Ліпаза(СІНЕВО) Лабораторія 110
Серомукоїд Лабораторія 110
ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» Лабораторія 110
Загальний аналіз крові(на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів без гістограм) Лабораторія 110
Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г) Лабораторія 130
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»(лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН , мікроскопія осаду , фізичні властивості) Лабораторія 130
ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина) Лабораторія 140
СРБ кількісно Лабораторія 150
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ) Лабораторія 150
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу(СІНЕВО) Лабораторія 150
Протеїн С Лабораторія 160
Трансферин (СІНЕВО) Лабораторія 160
Назоцитограма(СІНЕВО) Лабораторія 160
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів,формула крові ,ШОЕ , тромбоцити в мазку ) Лабораторія 170
L-амілаза (альфа амілаза) Лабораторія 180
Тест на толерантність до глюкози (3-разовий) Лабораторія 180
Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Лабораторія 180
Цитоморфологічне дослідження Аспірат з порожнини матки Лабораторія 180
Відбиток ВМС Лабораторія 180
Мікроскопія секрету простати Лабораторія 180
Мікроскопія урогенітального мазка (чол.) Лабораторія 180
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (жін.) Лабораторія 180
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (чол.) Лабораторія 180
Визначення тропоніну 1 (якісно) Лабораторія 180
Діагностика грипу А,В Лабораторія 180
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) Лабораторія 180
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) Лабораторія 180
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) (СІНЕВО) Лабораторія 180
Тест на толерантність до глюкози (3-разовий) Лабораторія 180
Естрадіол(СІНЕВО) Лабораторія 190
Естріол вільний пренатальний(СІНЕВО) Лабораторія 190
Цитомегаловірус, IgG Лабораторія 190
Цитомегаловірус, IgM Лабораторія 190
ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) Лабораторія 200
Інсулін(СІНЕВО) Лабораторія 200
З'єднуючий пептид (С-пептид) (СІНЕВО) Лабораторія 200
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (AT ПO) (СІНЕВО) Лабораторія 200
Прогестерон СІНЕВО Лабораторія 200
Пролактин Лабораторія 200
Тестотерон (Сінево) Лабораторія 200
Фолікулостимулюючий гормон(ФСГ) (СІНЕВО) Лабораторія 200
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) (СІНЕВО) Лабораторія 200
Прогестерон (17а-ОН) (СІНЕВО) Лабораторія 200
Інсулін(СІНЕВО) Лабораторія 200
З'єднуючий пептид (С-пептид) (СІНЕВО) Лабораторія 200
Імуноглобулін E (ІgE) Лабораторія 200
Гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab) Лабораторія 200
Вірус простого герпесу 1/2, IgM(СІНЕВО) Лабораторія 200
Червоничка, IgG(СІНЕВО) Лабораторія 200
Червоничка, IgM(СІНЕВО) Лабораторія 200
Токсоплазма, IgG(СІНЕВО) Лабораторія 200
Токсоплазма, IgM(СІНЕВО) Лабораторія 200
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgG(СІНЕВО) Лабораторія 200
Ureaplasma species (parvum+urealyticum ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Лабораторія 200
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози Лабораторія 200
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген ,EBNA) IgG(СІНЕВО) Лабораторія 200
Вірус Епштейна-Барр(ранні антигени ,ЕA) IgG(СІНЕВО) Лабораторія 200
Ureaplasma species (parvum+urealyticum ПЛР (сеча, кільк. визн.)(СІНЕВО Лабораторія 200
Антитромбін Лабораторія 210
Гормон Т3 (трийодтиронін) Лабораторія 210
Гормон Т3 вільний (трийодтиронін) Лабораторія 210
Гормон Т4 (тироксин) Лабораторія 210
Гормон Т4 вільний(тироксин) Лабораторія 210
Паратгормон (Сінево) Лабораторія 210
Лютеїнізуючий гормон(ЛГ) (СІНЕВО) Лабораторія 210
В-ЛХГ (в-людський хоріонічний гонадотропін)пренатальний (СІНЕВО) Лабораторія 210
Онкомаркер яєчників (СА 125) (СІНЕВО) Лабораторія 210
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgM(СІНЕВО) Лабораторія 210
Гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab) (кількісно) Лабораторія 215
Глікований гемоглобін (HbA1c) Лабораторія 220
Ціанокобаламін (вітамін B12) (СІНЕВО) Лабораторія 220
Фолієва кислота (СІНЕВО) Лабораторія 220
Ціанокобаламін (вітамін B12) (СІНЕВО) Лабораторія 220
ТГ (тиреоглобулін) Лабораторія 220
АТ до ТГ (антитіла до тиреоглобуліну) Лабораторія 220
ТТГ (тиреотропний гормон) Лабораторія 220
Асоційований з вагітністю білок-А плазми пренатальний (РАРР-А) (СІНЕВО) Лабораторія 220
Альфа фетопротеїн( AFP) пренатальний(СІНЕВО) Лабораторія 220
В-людський хоріонічний гонадотропін вільний пренатальний(В-ЛХГ вільний) (СІНЕВО0) Лабораторія 220
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕА-с) (СІНЕВО) Лабораторія 220
Альфа фетопротеїн (АФП) (СІНЕВО) Лабораторія 220
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) (СІНЕВО) Лабораторія 220
Глікований гемоглобін (HbA1c) Лабораторія 220
Виявлення антигену р24та/або антитіл до ВІЛ Лабораторія 220
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Лабораторія 220
Mycoplasma hominis, антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Лабораторія 220
Mycoplasma hominis, антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Лабораторія 220
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Лабораторія 220
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Лабораторія 220
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ Глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» Лабораторія 220
Mycoplasma genitalium ПЛР (сеча, якісне визн. (СІНЕВО) Лабораторія 220
Раково-ембріональний антиген (РЕА) (СІНЕВО) Лабораторія 230
Вірус Varicella Zoster (VZV)3 типу,IgG(СІНЕВО) Лабораторія 230
Вірус Varicella Zoster (VZV) 3 типу, IgM(СІНЕВО) Лабораторія 230
Феритин (СІНЕВО) Лабораторія 240
Тестостерон вільний Сінево Лабораторія 240
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (СІНЕВО) Лабораторія 240
Гепатит B ядерний антитіла HBcorAg, IgM (СІНЕВО) Лабораторія 240
Helicobacter pylori ( білок CagA) антитіла сумарні(СІНЕВО) Лабораторія 240
Вірус простого герпесу 1/2, IgА (СІНЕВО) Лабораторія 240
Mycoplasma genitalium ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Лабораторія 240
Гепатит B оболонковий антиген(HBе Ag) Лабораторія 250
ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ,фібриноген,гематокрит) Лабораторія 260
ПАКЕТ «Ліпідограма» (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності ( Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА) Лабораторія 260
ПАКЕТ «Ревмопроби 1» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ, серомукоїд) Лабораторія 260
Borrelia burgdorferi IgG(СІНЕВО) Лабораторія 260
Borrelia burgdorferi IgM(СІНЕВО) Лабораторія 260
Chlamydia trachomatis ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) Лабораторія 260
ПЛР, ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення)(СІНЕВО) Лабораторія 260
ПЛР, ВПЛ 6, 11 ( у/г зішкріб якісне визначення)(СІНЕВО) Лабораторія 260
Chlamydia trachomatis ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) Лабораторія 260
Індекс НОМА (СІНЕВО) Лабораторія 270
Кортизол СІНЕВО Лабораторія 270
Індекс НОМА (СІНЕВО) Лабораторія 270
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Лабораторія 270
ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Лабораторія 280
ПАКЕТ «Електрол. сечі» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Лабораторія 280
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ ) Лабораторія 280
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі Лабораторія 280
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) Лабораторія 280
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) Лабораторія 280
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (у/г зіскоб, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) Лабораторія 280
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (сеча, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) Лабораторія 280
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, якісне визн.)(СІНЕВО) Лабораторія 280
Echinococcus granulosus, антитіла IgG Лабораторія 280
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) Лабораторія 280
HBeAg, антитіла сумарні (СІНЕВО) Лабораторія 290
ПАКЕТ «Швидкі тести» (діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) Лабораторія 300
Кальцитонін Лабораторія 300
Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag) Лабораторія 300
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (кров, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) Лабораторія 300
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) Лабораторія 300
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, кільк. визн.) (СІНЕВО) Лабораторія 300
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (у/г зіскоб, кільк. визн.) (СІНЕВО) Лабораторія 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №2» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла ,нітрити, білірубін, уробілін,білок,глюкоза,питома вага,реакція на кров, реакція рН)+мікроскопія осаду+фізичні властивості) Гемоглобін Лабораторія 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №6» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіл Лабораторія 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №7» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла Лабораторія 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №8» 0765 ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес - аналізаторі+» лейкоцити, кетонов Лабораторія 300
Вірус Епштейна-Барр ПЛР (кров, кільк. визн.)(СІНЕВО) Лабораторія 300
Гепатит C антитіла (кількісно) Лабораторія 310
Вітамін Д 25-(ОН) Лабораторія 320
Вітамін Д 25 - (ОН) Лабораторія 320
Helicobacter pylori антиген у калі (якісне визначення) (СІНЕВО) Лабораторія 320
Пакет №193 (Cпіввідношення ЛГ/ФСГ) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) Лабораторія 330
Альдостерон (Сінево) Лабораторія 330
Сифіліс антитіла сумарні (аnti-Treponema pallidum) (кількісно) Лабораторія 330
ПАКЕТ №15 «індекс вільного тестостерону» (тестостерон, СЗГ, ІВТ) (СІНЕВО) Лабораторія 340
Вірус Varicella Zoster (VZV) 3 типу, IgA(СІНЕВО) Лабораторія 340
ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) Лабораторія 350
ПАКЕТ «Ревмопроби 2» (СРБ кількісно, РФ, Титр О-АСЛ, серомукоїд) Лабораторія 350
Еритропоетин(СІНЕВО) Лабораторія 350
А/Т до ТПО (антитіла до тиреопероксидази) Лабораторія 350
Дигідротестостерон – (СІНЕВО) Лабораторія 350
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) (СІНЕВО) Лабораторія 350
Антитіла IgG на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Лабораторія 350
Антитіла IgM на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Лабораторія 350
Бакпосів сечі + антибіотикограма - (СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) + антибіотикограма(СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів сперми + антибіотикограма - (СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики - (СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів секрету простати + антибіотикограма (СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) +антибіотикограма (СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів з зіву + антибіотикограма(СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма(СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів із зубо-ясенного каналу (за виключенням анаеробів) + антибіотикограма(СІНЕВО) Лабораторія 350
Бакпосів із закритих порожнин+А/Б(СІНЕВО) Лабораторія 350
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Лабораторія 360
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан) : pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Лабораторія 360
ПАКЕТ«ЧОЛОВІЧА ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ 2»(ПСА вільний,ПСА загальний Лабораторія 360
Тропонін-І (кількісно) Лабораторія 370
СА-242 (Сінево) Лабораторія 370
А/Т до ТТГ (антитіла до рецепторів тиреотропного гормону) Лабораторія 380
NT-proBNP (N- термінальний промозговий натрійуретичний пептид) (кількісно) Лабораторія 380
Гомоцистеїн(СІНЕВО) Лабораторія 380
Helicobacter pylori, антитіла IgG Лабораторія 380
Бакпосів калу на дисбактеріоз(СІНЕВО) Лабораторія 380
Д-димер (кількісно) Лабораторія 390
ПАКЕТ «Коагулограма  розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ,тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, В - етанолова проба, нафтолова проба) Лабораторія 390
Антиген плоско клітинної карциноми (SCC) (СІНЕВО) Лабораторія 390
Д-димер (кількісно) Лабораторія 390
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Лабораторія 390
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG Лабораторія 400
Дослідження пунктату (фізичні властивості, білок, р-я Рівальта, мікроскопія мазка пофарбованого за Цілем-Нільсоном, мікроскопія мазка пофарбованого за Романовським) Лабораторія 400
Пакет «Скринінг 1 триместру» (10 т.в.± 0 дн.-13 т.в.±6 дн.)(РАРР-А,В-ЛХГ вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA(СІНЕВО) Лабораторія 400
Антирезусні антитіла (СІНЕВО) Лабораторія 420
ПАП-тест на основі рідинної цитології -(СІНЕВО) Лабораторія 440
ПЛР Гепатит C (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Лабораторія 440
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) (СІНЕВО) Лабораторія 450
Пакет « Скринінг 2триместру» (14 т.в.±0 дн. - 21 т.в.±6 дн.)(АФП,В-ЛХГ, естріол вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA(СІНЕВО) Лабораторія 450
Пакет №190 (ПЛР. Генетика. Фолатний цикл) (ПЛР. Фолатний цикл. MTR (MTR: 2756); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 1298 ; ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 677; ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (MTRR: 66)) -(СІНЕВО) Лабораторія 450
Аналіз ліквору(хлориди,глюкоза,білок,фізичні властивості,рН,питома густина,цитоз) Лабораторія 450
ПАКЕТ «Гепатит В -1» (HBs Ag, HBс Ab) Лабораторія 490
ПАКЕТ «Електрол. сечі-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний) Лабораторія 500
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS)) Лабораторія 500
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG Лабораторія 540
ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) Лабораторія 580
Пакет №153 (16 генотипів ПЛР.ВПЛ - ) (ПЛР. ВПЛ ВКР 16 ,18 ,31 ,33 ,35 ,39 ,45 ,51,52,56,58,59,66,68(генотипування, кількісне визначення);ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) (СІНЕВО) Лабораторія 580
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ ПАКЕТ«Ниркові проби», глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» Лабораторія 580
ПАКЕТ 7.3 «діагностика раку яєчника» (СА 125),НЕ4,індекс РОМА%(СІНЕВО) Лабораторія 600
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №5» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген, гематокрит) ПАКЕТ «Загальни Лабораторія 600
Пакет «ТИРЕОЇДНИЙ-2» (Т3, Т4, ТТГ)) Лабораторія 630
Пакет № 133. "Гіперандрогенні порушення" ((Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);17-α-оксипрогестерон (17-OHP);Індекс вільного андрогену (тестостерон Лабораторія 660
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS))+ Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Лабораторія 660
Пакет №169 (PRISCA I триместру та ризик еклампсії) (PAPP-A (пренатальний розрахунок); β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA); Плацентарний фактор росту (PLGF)) - (СІНЕВО) Лабораторія 670
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла Лабораторія 695
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) (СІНЕВО) Лабораторія 700
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) (СІНЕВО) Лабораторія 700
Профіль гангліозидний, антитіла IgG (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, БлотАналіз) Лабораторія 700
Пакет №129 (Цервікальний скринінг) (ПАП-тест на основі рідинної цитології; ПЛР. ВПЛ ВКР 14 генотипів (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 кількісне визначення СS)) (СІНЕВО) Лабораторія 720
Пакет № 4.16. "Контроль анемії" (Залізо сироваткове;Ціанокобаламін (вітамін B12);Трансферин;Феритин;Фолієва кислота (сироватка)) (СІНЕВО) Лабораторія 730
Пакет №20 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення) (ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Лабораторія 730
Пакет№ 364. "Целіакія" (3 показники) new-(СІНЕВО) Лабораторія 740
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ – ХІРУРГІЧНИЙ ПАКЕТ «Коагулограма розширена», ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст», Глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» Лабораторія 750
Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ) (СІНЕВО) Лабораторія 760
Пакет ТИРЕОЇДНИЙ-1 (А/т до ТПО, Т4, ТТГ) Лабораторія 770
Прокальцитонін Лабораторія 780
Антиген SARS CoV-2(COVID-2019)(якісне визначення Метод ІФЛА) Лабораторія 840
ПМФ. Трансуретральна резекція простати (СІНЕВО) Лабораторія 840
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time) (СІНЕВО) Лабораторія 880
ПАКЕТ «Інфекції 1» ( HBs Ag , гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні) Лабораторія 890
Панкреатична еластаза (сироватка)(СІНЕВО) Лабораторія 920
ПАКЕТ« Чоловіча онкологічна панель» (ПСА загальний, АФП, РЕА, СА 19-9, СА72-4) (СІНЕВО Лабораторія 970
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО) Лабораторія 980
Пакет«Гепатит В» HBе Ag, HBс Ab,HBs Ab, HBs Ag) Лабораторія 980
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПАКЕТ «Печінкові проби»(загальний білірубін , прямий білірубін, АСТ, АЛТ) L-амілаз,ЛФ,Глюкоза ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів , формула крові,ШОЕ, тромбоцити в мазк Лабораторія 1000
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПАКЕТ « Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ , ПІ, МНВ,фібриноген,гематокрит) ПАКЕТ «ЛІПІДОГРАМА»,Глюкоза Глікозильований гемоглобін,магній ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 Лабораторія 1000
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ КІСТОК ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ,РФ,Титр О-АСЛ) , серомукоїд ,кальцій загальний ,кальцій іонізований,Фосфор ,сечова кислота , загальний білок, ЛФ, ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 па Лабораторія 1000
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла Лабораторія 1000
ПАКЕТ(у/г зішкріб, якісне визначення) ПЛР(Цитомегаловірус ,вірус герпесу 1 / 2 типів), Chlamydia trachomatis ,Ureaplasma speсies (parvum + urealyticum) -(СІНЕВО) Лабораторія 1020
Пакет №136 (Тромбофілія) (Гомоцистеїн;Кардіоліпін, антитіла IgG;Вовчаковий антикоагулянт;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Лабораторія 1030
ПЛР Гепатит C ПЛР (кров, Abbott, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) Лабораторія 1050
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ ПРОСТИЙ Загальний білок ,калій, натрій , хлор, кальцій іонізований ,креатинін, сечовина ,Аст , Алт ,загальний білірубін, прямий біліруб, загальний холестерин, глюкоза , L-амілаза Лабораторія 1100
Пакет №150 (ПЛР. Діагностика урогенітальних інфекцій по сечі) (ПЛР. Mycoplasma genitalium (сеча, якісне визначення); ПЛР. Chlamydia trachomatis (сеча, якісне визначення); ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (сеча, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginali Лабораторія 1120
Профіль гангліозидний, антитіла IgG/IgM (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b), БлотАналіз Лабораторія 1120
Маркери проліферації р16 та Кі-67(СІНЕВО) Лабораторія 1150
Пакет «Інфекції» HBs Ag , HBс Ab ,гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні Лабораторія 1160
Пакет №43 (Антифосфоліпідний синдром 1) (Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Лабораторія 1230
Пакет «Інфекційні гепатити» гепатит C антитіла, HBе Ag, HBс Ab, HBs Ab, HBs Ag Лабораторія 1280
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ НИРОК ПАКЕТ «Печінкові проби»(загальний білірубін , прямий білірубін, АСТ, АЛТ) ПАКЕТ «ниркові проби-розширені» (заг.білок альбумін ,А/Г , сечова кислота,креатинін, сечовина), залізо ПАКЕТ «Електроліти» (калій ,натрій , хл Лабораторія 1300
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ -3» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) Лабораторія 1360
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) на аналізаторі + антимікотики з МІК - (СІНЕВО) Лабораторія 1400
Протеїн S(СІНЕВО) Лабораторія 1420
Пакет № 191.3 "ПЛР. Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування" ((ПЛР. Тромбофілія. Ген F2-протромбін ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F5 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген ITGB3-β-інтегрин ;ПЛР. Тромбофілія. Ген Серпін1 (PAI-1)) new-(СІНЕВО) Лабораторія 1440
Пакет №38 (Урогенітальне здоров'я: ПЛР, у/г зішкріб) (ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma spe Лабораторія 1520
Пакет№ 4.4.4. "Антитіла до гельмінтів" ((Giardia (лямблії), антитіла сумарні;Ascaris lumbricoides, антитіла IgG;Toxocara canis, антитіла IgG;Echinococcus granulosus, антитіла IgG;Trichinella spiralis, антитіла IgG;Opisthorchis felineus, антитіла IgG;Opist Лабораторія 1560
Пакет №191 (ПЛР. Генетика. Тромбофілія) (ПЛР. Тромбофілія. Ген F2-протромбін ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F5 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F7 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F13A1 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген FGB-Фібриноген;ПЛР. Тромбофілія. Ген GP1BA;ПЛР. Тромбофілія. Ген ITGB3-β-і Лабораторія 1600
Пакет №151 (Цервікальний скринінг з р16 та Кі-67) (ПАП-тест на основі рідинної цитології;Маркери проліферації р16 та Кі-67;ПЛР. ВПЛ ВКР (кількісне визначення CS)) ( СІНЕВО) Лабораторія 1660
ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма » ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені», ПАКЕТ«Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма»,глюкоза, ПАКЕТ«Електроліти», Магній ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+», ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5 » Лабораторія 1700
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1»ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ГЛЮКОЗА ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетоно Лабораторія 1700
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ-4» (Т3,Т3 вільний, Т4, Т4вільний,ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) Лабораторія 1790
ПАКЕТ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма розширена», ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст», ПАКЕТ «Ниркові проби», загальний білок,загальний білірубін,глюкоза, Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag)(кількісно) Гепатит C сумарні антитіла (кількісно) Сиф Лабораторія 1900
Пакет №38.1 (Урогенітальне здоров'я 2: ПЛР, у/г зішкріб) (ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma Лабораторія 1940
Квантіфероновий тест(туберкульоз)(СІНЕВО) Лабораторія 1940
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ «електроліти-розширені» (калій, натрій , хлор, магній, кальцій іонізований , кальцій загальний,фосфор неорг., залізо) ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені»( загальний білок , альбумін , А/Г , сечова кислота , креатинін, сечо Лабораторія 2100
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма », ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст», ПАКЕТ «Ниркові проби», ПАКЕТ «Печінкові проби», заг. білок, глюкоза, Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag)(кількісно) Гепатит C сумарні антитіла (кількісно) Си Лабораторія 2200
ПАКЕТ ЗДОРОВ’Я 0714 ПАКЕТ електроліти-розширені калій, натрій , хлор, магній, кальцій іонізований , кальцій загальний,фосфор неорг., залізо ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний білок , альбумін , А/Г , сечова кислота , креатинін, сечовина),ПАКЕТ«П Лабораторія 2400
Каріотипування (кров, GTG-метод) - (СІНЕВО) Лабораторія 2400
ПАКЕТ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма розширена» ПАКЕТ «Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма», ПАКЕТ «Ревмопроби» Гепатит B поверхневий антиген (HBs Ag) (кількісно) Гепатит C сумарні антитіла (кількісно) Сифіліс (кількісно) ПАКЕТ «Загальний аналіз кров Лабораторія 2450
ФіброТест (а-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика) Гаптоглобін (неінвазивна діагностика) Аполіпопротеїн АП-1(неінвазивна діагностика)Білірубін загальний (неінвазивна діагностика) у-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика) Аланінамінотрансфераза ( Лабораторія 2535
ПАКЕТ КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ ПАКЕТ «Коагулограма », ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» Загальний білок ПАКЕТ «Ниркові проби», ПАКЕТ «Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма»,глюкоза, К, Магній,натрій Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag)(кількісно) Гепати Лабораторія 2800
ПАКЕТ ЗДОРОВА РОДИНА 0715 ПАКЕТ електроліти-розширені калій, натрій , хлор, магній, кальцій іонізований , кальцій загальний,фосфор неорг., залізо ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені»( загальний білок , альбумін,А/Г,сечова кислота,креатинін, сечовина) ПАКЕТ«П Лабораторія 3100
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., гістологія, GTG- та FISH-методи) - (СІНЕВО) Лабораторія 7600

Записуйтесь на прийом в нашу клініку самостійно!