Лабораторія ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Client 1

Лабораторія
ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Image
Послуга Вид Ціна
Протромбін по Квіку Коагулограма 10
Забір крові одноразовими системами Забір крові 40
Етанолова проба Коагулограма 50
В-нафтолова проба Коагулограма 50
Гематокрит Коагулограма 50
СРБ (С-реактивний білок) Ревмопроби 50
РФ (ревматоїдний фактор) Ревмопроби 50
Титр О-АСЛ (титр О-антистрептолізина) Ревмопроби 50
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін) Загальний аналіз крові 50
Формула крові Загальний аналіз крові 50
ШОЕ за Панченком Загальний аналіз крові 50
лейкоцити Загальний аналіз крові 50
Еритроцити Загальний аналіз крові 50
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити, гематокрит) Загальний аналіз крові 60
Час кровотечі за Дюке Загальний аналіз крові 60
Аналіз сечі за Нечипоренком Загальний аналіз сечі 60
Ацетон в сечі Загальний аналіз сечі 60
Тромбіновий час Коагулограма 70
Калій крові Електроліти 70
Натрій крові Електроліти 70
Хлориди крові Електроліти 70
Магній крові Електроліти 70
Кальцій загальний крові Електроліти 70
Кальцій іонізований крові Електроліти 70
Фосфор неорганічний крові Електроліти 70
Залізо крові Електроліти 70
Калій сечі Електроліти 70
Натрій сечі Електроліти 70
Хлориди сечі Електроліти 70
Магній сечі Електроліти 70
Кальцій загальний сечі Електроліти 70
Фосфор неорганічний сечі Електроліти 70
АСТ (аспартатамінотрансфераза) Печінкові проби 70
АЛТ (аланінамінотрансфераза) Печінкові проби 70
ЛФ (лужна фосфатаза) Печінкові проби 70
Загальний білірубін Печінкові проби 70
Прямий білірубін Печінкові проби 70
Непрямий білірубін Печінкові проби 70
Гемоглобін Загальний аналіз крові 70
Загальний білок Білки 70
Альбумін Білки 70
Добова втрата білка (в сечі) Білки 70
Креатинін крові Ниркові проби 70
Сечовина крові Ниркові проби 70
Креатинін сечі (добової) Ниркові проби 70
Сечовина сечі (добової) Ниркові проби 70
Глюкоза крові Вуглеводи 70
Глюкоза сечі Вуглеводи 70
Загальний холестерин Ліпіди 70
Тригліцериди Ліпіди 70
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (Х-ЛПВЩ) Ліпіди 70
Залізо Анемії 70
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін) Загальний аналіз крові 70
Тромбоцити в мазку крові Загальний аналіз крові 70
Гемоглобін Загальний аналіз крові 70
Глюкоза в сечі Загальний аналіз сечі 70
Добова втрата білка (в сечі) Загальний аналіз сечі 70
Кальцій загальний крові Паращитоподібна залоза 70
Кальцій іонізований крові Паращитоподібна залоза 70
Фосфор неорганічний крові Паращитоподібна залоза 70
АЧТЧ (активований частково тромбопластиновий час) Коагулограма 80
Фібриноген Коагулограма 80
Сечова кислота крові Ниркові проби 80
Аналіз сечі по Зимницькому Загальний аналіз сечі 85
ГГТ (гамагутамілтрансфераза) Печінкові проби 90
ЛДГ (СІНЕВО) Печінкові проби 90
Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) Загальний аналіз сечі 90
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 90
ПЧ (протромбіновий час), ПІ (протромбіновий індекс), МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) Коагулограма 100
РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) Коагулограма 110
Ліпаза (СІНЕВО) Ліпіди 110
Серомукоїд Ревмопроби 110
Загальний аналіз крові(на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів без гістограм) Загальний аналіз крові 110
Діагностика сифілісу(виявлення антитіл до антигенів сифілісу) (якісно) Швидкі тести 110
Діагностика гепатиту С anti-HCV ( визначення сумарних антитіл до вірусу гепатитуС) (якісно) Швидкі тести 110
Діагностика гепатитуВ HBsAg (визначення поверхневого антигену гепатитуВ) (якісно) Швидкі тести 110
Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г) Білки 130
ПАКЕТ «Ниркові проби крові» (креатинін, сечовина) Ниркові проби 140
ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» Загальний аналіз крові 140
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ (С-реактивний білок), РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина) Ревмопроби 150
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу(СІНЕВО) Загальний аналіз крові 150
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»(лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН , мікроскопія осаду , фізичні властивості) Загальний аналіз сечі 150
Трансферин (СІНЕВО) Анемії 160
Назоцитограма(СІНЕВО) Цитологія 160
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів,формула крові ,ШОЕ , тромбоцити в мазку ) Загальний аналіз крові 170
Протеїн С Коагулограма 180
Альфа амілаза(L-амілаза) Печінкові проби 180
Тест на толерантність до глюкози (3-разовий) Вуглеводи 180
СРБ (С-реактивний білок) кількісно Ревмопроби 180
Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Цитологія 180
Цитоморфологічне дослідження Аспірат з порожнини матки Цитологія 180
Відбиток ВМС Цитологія 180
Мікроскопія секрету простати Цитологія 180
Мікроскопія урогенітального мазка (чол.) Цитологія 180
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (жін.) Цитологія 180
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (чол.) Цитологія 180
Визначення тропоніну 1 (якісно) Швидкі тести 180
Діагностика грипу А,В Швидкі тести 180
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) Онкологічні маркери 180
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) Онкологічні маркери 180
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 180
Альфа-амілаза (Діастаза )в порційній сечі Печінкові проби 180
Естрадіол (СІНЕВО) Статеві гормони 190
Естріол вільний пренатальний (СІНЕВО) Дородовий скринінг 190
Цитомегаловірус, IgG TORCH інфекції 190
Цитомегаловірус, IgM TORCH інфекції 190
ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) Печінкові проби 200
Інсулін (СІНЕВО) Вуглеводи 200
З'єднуючий пептид (С-пептид) (СІНЕВО) Вуглеводи 200
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Х-ЛПНЩ) Ліпіди 200
Виявлення антигену стрептококу А в мазках з горла Швидкі тести 200
Антитіла до пероксидази (AT до ПO) (СІНЕВО) Щитоподібна залоза 200
Прогестерон (СІНЕВО) Статеві гормони 200
Пролактин (СІНЕВО) Статеві гормони 200
Тестотерон (СІНЕВО) Статеві гормони 200
Фолікулостимулюючий гормон(ФСГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 200
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 200
Прогестерон (17а-ОН) (СІНЕВО) Статеві гормони 200
Імуноглобулін E (ІgE) Маркер алергії 200
Гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab) Гепатити 200
Вірус простого герпесу 1/2, IgM (СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Червоничка, IgG (СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Червоничка, IgM(СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Токсоплазма, IgG (СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Токсоплазма, IgM (СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgG(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 200
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgM(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 200
Уреоплазма (Ureaplasma species) (parvum+urealyticum ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 200
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози Цитологія 200
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген ,EBNA) IgG(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 200
Вірус Епштейна-Барр(ранні антигени ,ЕA) IgG(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 200
Уреоплазма (Ureaplasma species) (parvum+urealyticum ПЛР (сеча, кільк. визн.)(СІНЕВО Урогенітальні інфекції 200
Антитіла IgG доспайкового білка S-RBDна коронавірус SARS CoV-2 Коронавірус 200
Гормон Т3 (трийодтиронін) Щитоподібна залоза 210
Гормон Т3 вільний (трийодтиронін вільний) Щитоподібна залоза 210
Гормон Т4 (тироксин) Щитоподібна залоза 210
Гормон Т4 вільний (тироксин) Щитоподібна залоза 210
Паратгормон (СІНЕВО) Паращитоподібна залоза 210
Лютеїнізуючий гормон(ЛГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 210
В -ХГЛ(β -хоріонічний гонадотропін людський) пренатальний (СІНЕВО) Дородовий скринінг 210
Онкомаркер яєчників (СА 125) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 210
Гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab) (кількісно) Гепатити 215
Ціанокобаламін (вітамін B12) (СІНЕВО) Вітаміни 220
Фолієва кислота (СІНЕВО) Анемії 220
Ціанокобаламін (вітамін B12) (СІНЕВО) Анемії 220
ТГ (тиреоглобулін) Щитоподібна залоза 220
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ) Щитоподібна залоза 220
ТТГ (тиреотропний гормон) Щитоподібна залоза 220
Асоційований з вагітністю білок-А плазми пренатальний (РАРР-А) (СІНЕВО) Дородовий скринінг 220
Альфа фетопротеїн( AFP) пренатальний (СІНЕВО) Дородовий скринінг 220
В- хоріонічний гонадотропін людський вільний (β -ХГЛ вільний) пренатальний (СІНЕВО) Дородовий скринінг 220
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕА-с) (СІНЕВО) Статеві гормони 220
Альфа фетопротеїн (АФП) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 220
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 220
Виявлення антигену р24 (СНІД) та/або антитіл до ВІЛ (вірус імунодифіциту людини) Інші інфекції 220
Хламідії (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 220
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 220
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 220
Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 220
Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG(кров) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 220
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ (Глюкоза ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 220
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 220
Раково-ембріональний антиген (РЕА) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 230
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV), IgG (СІНЕВО) TORCH інфекції 230
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV) , IgM (СІНЕВО) TORCH інфекції 230
Тестостерон вільний (СІНЕВО) Статеві гормони 240
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 240
Гепатит B ядерний антитіла HBcorAg, IgM (СІНЕВО) Гепатити 240
Атитіла до збудника хелікобактеріозу Helicobacter pylori (білок CagA) (СІНЕВО) Інші інфекції 240
Вірус простого герпесу 1/2, IgА (СІНЕВО) TORCH інфекції 240
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 240
Антитромбін Коагулограма 250
Феритин Анемії 250
Глікований гемоглобін (HbA1c) Вуглеводи 250
Гепатит B оболонковий антиген (HBе Ag) Гепатити 250
СРБ (С-реактивний білок) високочутливий Кардіологічні маркери 250
Нейтралізуючі антитіла(сумарні) на коронавірус SARS-CoV-2(кількісно) (до і після вакцинування) Інші інфекції 250
ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген, гематокрит) Коагулограма 260
ПАКЕТ «Ліпідограма» (загальний холестерин, (ЛПВЩ), ( ЛПНЩ), (ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) Ліпіди 260
ПАКЕТ «Ревмопроби 1» (СРБ (С-реактивний білок), РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина), серомукоїд) Ревмопроби 260
Атитіла до збудника бореліозу (хвороби Лайма) Borrelia burgdorferi IgG (СІНЕВО) Інші інфекції 260
Атитіла до збудника бореліозу (хвороби Лайма)Borrelia burgdorferi IgM (СІНЕВО) Інші інфекції 260
Хламідії(Chlamydia trachomatis) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 260
ПЛР, ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 260
ПЛР, ВПЛ 6, 11 ( у/г зішкріб якісне визначення)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 260
Хламідії (Chlamydia trachomatis) ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 260
Індекс Нома (СІНЕВО) Вуглеводи 270
Кортизол (СІНЕВО) Статеві гормони 270
Хламідії (Chlamydia trachomatis), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 270
ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Електроліти 280
ПАКЕТ « Електроліти сечі » (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Електроліти 280
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ ) Печінкові проби 280
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): (сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі) Ниркові проби 280
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) TORCH інфекції 280
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (у/г зіскоб, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (сеча, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, якісне визн.)(СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG Паразитарні інфекції 280
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Гепатит B оболонковий антитіла (HBe Ab) (СІНЕВО) Гепатити 290
ПАКЕТ «Швидкі тести» (діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) Швидкі тести 300
Кальцитонін Щитоподібна залоза 300
Гепатит B поверхневий антиген (HBs Ag) Гепатити 300
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (кров, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (у/г зіскоб, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №2» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №6» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №7» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №8» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 300
Вірус Епштейна-Барр ПЛР (кров, кільк. визн.)(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 300
Гепатит C антитіла (кількісно) Гепатити 310
Вітамін Д 25-(ОН) Вітаміни 320
Вітамін Д 25 - (ОН) Паращитоподібна залоза 320
Збудник хелікобактеріозу Helicobacter pylori антиген у калі (якісне визначення) (СІНЕВО) Інші інфекції 320
Пакет №193 (Cпіввідношення ЛГ/ФСГ) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 330
Альдостерон (СІНЕВО) Статеві гормони 330
Сифіліс антитіла сумарні (аnti-Treponema pallidum) (кількісно) Інші інфекції 330
ПАКЕТ №15«Індекс вільного тестостерону» (Тестостерон, СЗГ, ІВТ) (СІНЕВО) Статеві гормони 340
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV) , IgA (СІНЕВО) TORCH інфекції 340
ПАКЕТ «Ниркові проби крові-розширені» (загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) Ниркові проби 350
ПАКЕТ «Ревмопроби 2» (СРБ (С-реактивний білок), кількісно РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина), серомукоїд) Ревмопроби 350
Еритропоетин(СІНЕВО) Анемії 350
Антитіла до тиреопероксидази (АТ до ТПО) Щитоподібна залоза 350
Дигідротестостерон (СІНЕВО) Статеві гормони 350
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 350
Антитіла сумарні(S+N) IgG на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Інші інфекції 350
Антитіла сумарні (S+N)IgM на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Інші інфекції 350
Бакпосів сечі + антибіотикограма - (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) + антибіотикограма(СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів сперми + антибіотикограма - (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів секрету простати + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) +антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів з зіву + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів із зубо-ясенного каналу (за виключенням анаеробів) + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів із закритих порожнин+антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 350
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (урогeнітальний) + антибіотикограма(у разі виявлення Streptococcus pyogenes) (СІНЕВО) Бактеріологія 350
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Біохімія 360
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан) : pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Гази крові 360
ПАКЕТ«ЧОЛОВІЧА ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ 2»(ПСА вільний, ПСА загальний) Онкологічні маркери 360
Тропонін-І (кількісно) Кардіологічні маркери 370
СА-242 (Сінево) Онкологічні маркери 370
Антитіла до тиреотропного гормону (АТ до ТТГ ) Щитоподібна залоза 380
Натрійуретичний пептид N- термінальний промозговий ( NT-proBNP ) (кількісно) Кардіологічні маркери 380
Гомоцистеїн (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 380
Атитіла до збудника хелікобактеріозу Helicobacter pylori IgG Інші інфекції 380
Бакпосів калу на дисбактеріоз (СІНЕВО) Бактеріологія 380
Д-димер (кількісно) Коагулограма 390
ПАКЕТ «Коагулограма  розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, В - етанолова проба, нафтолова проба) Коагулограма 390
Антиген плоско клітинної карциноми (SCC) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 390
Д-димер (кількісно) Кардіологічні маркери 390
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 390
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG Ревмопроби 400
Дослідження пунктату (фізичні властивості, білок, р-я Рівальта, мікроскопія мазка пофарбованого за Цілем-Нільсоном, мікроскопія мазка пофарбованого за Романовським) Цитологія 400
Пакет «Скринінг 1 триместру» (10 т.в.± 0 дн.-13 т.в.±6 дн.)(РАРР-А, β -ХГЛ вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA (СІНЕВО) Дородовий скринінг 400
Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT) (СІНЕВО) Аутоімунологічні 400
Антирезусні антитіла (СІНЕВО) Загальний аналіз крові 420
ПАП-тест на основі рідинної цитології -(СІНЕВО) Цитологія 440
ПЛР Гепатит C (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 440
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) (СІНЕВО) Статеві гормони 450
Пакет « Скринінг 2триместру» (14 т.в.±0 дн. - 21 т.в.±6 дн.)(АФП, β -ХГЛ, естріол вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA (СІНЕВО) Дородовий скринінг 450
Пакет №190 (ПЛР. Генетика. Фолатний цикл) (ПЛР. Фолатний цикл. MTR (MTR: 2756); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 1298 ; ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 677; ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (MTRR: 66)) (СІНЕВО) Генетика 450
Аналіз ліквору(хлориди,глюкоза,білок,фізичні властивості,рН,питома густина,цитоз) Цитологія 450
ПАКЕТ «Гепатит В -1» (Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab)) Гепатити 490
ПАКЕТ « Електроліти сечі-розширені » (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний) Електроліти 500
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS)) Цитологія 500
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG Ревмопроби 540
ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) Електроліти 580
Пакет №153 (16 генотипів ПЛР.ВПЛ - ) (ПЛР. ВПЛ ВКР 16 ,18 ,31 ,33 ,35 ,39 ,45 ,51,52,56,58,59,66,68(генотипування, кількісне визначення);ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 580
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ (ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина), Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 580
ПАКЕТ 7.3 «Діагностика раку яєчника» (СА 125), НЕ4, індекс РОМА% (СІНЕВО) Онкологічні маркери 600
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №5» (ПАКЕТ «Коагулограма» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 600
Пакет «ТИРЕОЇДНИЙ-2» (Т3, Т4, ТТГ)) Щитоподібна залоза 630
Пакет № 133. "Гіперандрогенні порушення" ((Дегідроепіандростерон-сульфат(ДГЕА-с, DHEA-s) ; Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний; 17-α-оксипрогестерон (17-OHP); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) (С Статеві гормони 660
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS))+ Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Цитологія 660
Пакет №169 (PRISCA I триместру та ризик еклампсії) (PAPP-A (пренатальний розрахунок); β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA); Плацентарний фактор росту (PLGF)) (СІНЕВО) Дородовий скринінг 670
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5»,Виявлення антигену р24та/або антитіл до ВІЛ Мікроскопія урогенітального мазка) Пакети 695
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) (СІНЕВО) Вуглеводи 700
Профіль гангліозидний, антитіла IgG (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, БлотАналіз) (СІНЕВО) Аутоімунологічні 700
Пакет №129 (Цервікальний скринінг) (ПАП-тест на основі рідинної цитології; ПЛР. ВПЛ ВКР 14 генотипів (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 кількісне визначення СS)) (СІНЕВО) Цитологія 720
Пакет № 4.16. "Контроль анемії" (Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферин;Феритин; Фолієва кислота (сироватка)) (СІНЕВО) Анемії 730
Пакет №20 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення) (ПЛР. Chlamydia trachomatis ; ПЛР. Mycoplasma genitalium ; ПЛР. Trichomonas vaginalis , ПЛР. Neisseria gonorrhoeae )-(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 730
Пакет№ 364. "Целіакія" (3 показники) (СІНЕВО) Аутоімунологічні 740
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ –ХІРУРГІЧНИЙ (ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба) ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст» Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 750
Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 760
Пакет ТИРЕОЇДНИЙ-1 (А/Т до ТПО, Т4, ТТГ) Щитоподібна залоза 770
Прокальцитонін Бактеріальна інфекція 780
Антиген на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) (якісне визначення Метод ІФЛА) Інші інфекції 840
Трансуретральна резекція простати (СІНЕВО) Патоморфологічні 840
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 880
ПАКЕТ «Інфекції 1» (Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag ), гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні) Гепатити 890
Панкреатична еластаза (сироватка) (СІНЕВО) Печінкові проби 960
ПАКЕТ« Чоловіча онкологічна панель» (ПСА загальний, АФП, РЕА, СА 19-9, СА72-4) (СІНЕВО Онкологічні маркери 970
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО) Щитоподібна залоза 980
Пакет«Гепатит В» (Гепатит B оболонковий антиген (HBе Ag), гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab), гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab)) Гепатити 980
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ ПЕЧІНКИ (ПАКЕТ «Печінкові проби» , L-амілаза, ГГТ, ЛФ, Глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 1000
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ (ПАКЕТ «Коагулограма» , ПАКЕТ «Ліпідограма» ,Глюкоза, Глікозильований гемоглобін,Магній ,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+», ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 1000
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ КІСТОК (ПАКЕТ «Ревмопроби 1» , Кальцій загальний ,Кальцій іонізований, Фосфор , Сечова кислота , Загальний білок, ЛФ, ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 1000
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4» (ПАКЕТИ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» «Загальний аналіз крові-5»,Тест на толерантність до глюкози (3-р),АСТ,АЛТ,Креатинін,Сечовина,Заг.білок,Заг.білірубін,Швидкий тест на сифіліс) (якісно)) Пакети 1000
ПАКЕТ(у/г зішкріб, якісне визначення) ПЛР(Цитомегаловірус ,вірус герпесу 1 / 2 типів), Chlamydia trachomatis ,Ureaplasma speсies (parvum + urealyticum) -(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 1020
Пакет №136 (Тромбофілія) (Гомоцистеїн; Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Антифосфоліпідний синдром 1030
ПЛР Гепатит C ПЛР (кров, Abbott, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 1050
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ ПРОСТИЙ (Загальний білок ,калій, натрій , хлор, кальцій іонізований ,креатинін, сечовина ,Аст , Алт ,загальний білірубін, прямий біліруб, загальний холестерин, глюкоза , L-амілаза) Пакети 1100
Пакет №150 (ПЛР Діагностика урогенітальних інфекцій по сечі,якісне визначення) (ПЛР Mycoplasma genitalium; ПЛР Chlamydia trachomatis, ПЛР Neisseria gonorrhoeae; ПЛР Trichomonas vaginalis ,ПЛР Ureaplasma species ) Урогенітальні інфекції 1120
Профіль гангліозидний, антитіла IgG/IgM (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b), БлотАналіз (СІНЕВО) Аутоімунологічні 1120
Маркери проліферації р16 та Кі-67(СІНЕВО) Цитологія 1150
Пакет «Інфекції» (Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab), гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні) Гепатити 1160
Пакет №306 (Катехоламіни: адреналін, норадреналін, дофамін (плазма))(СІНЕВО) Статеві гормони 1220
Пакет №43 (Антифосфоліпідний синдром 1) (Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Антифосфоліпідний синдром 1230
Пакет «Інфекційні гепатити» (Гепатит C антитіла,гепатит B оболонковий антиген (HBе Ag), гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab), гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab)) Гепатити 1280
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ НИРОК (ПАКЕТ «Ниркові проби- розширені» ,ПАКЕТ «Печінкові проби» ,Залізо ,ПАКЕТ «Електроліти крові» , ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5»)) Пакети 1300
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ -3» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т до ТТГ) Щитоподібна залоза 1360
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) на аналізаторі + антимікотики з МІК (СІНЕВО) Бактеріологія 1400
Протеїн S (СІНЕВО) Коагулограма 1420
Пакет № 191.3 "ПЛР. Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування" ((ПЛР. Тромбофілія. Ген F2-протромбін; ПЛР. Тромбофілія. Ген F5; ПЛР. Тромбофілія. Ген IT GB3-β-інтегрин ; ПЛР. Тромбофілія. Ген Серпін 1 (PAI-1)) (СІНЕВО) Генетика 1440
Пакет №38 ( ПЛР, у/г зішкріб якісне визначення)) ( Chlamydia trachomatis ; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis ; Ureaplasma species ; Gardnerella vaginalis ; Trichomonas vaginalis ;Neisseria gonorrhoeae ; Бакпосів (у/г) + АГ)- (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 1520
Пакет№ 4.4.4. "Антитіла до гельмінтів" ((Giardia (лямблії), антитіла сумарні;Ascaris lumbricoides(аскариди), антитіла IgG;Toxocara canis(токсокари), антитіла IgG;Echinococcus granulosus(ехінокок), антитіла IgG;Trichinella spiralis(тртхінелла), антитіла I Паразитарні інфекції 1560
Пакет №191Пакет №191 (ПЛР. Генетика. Тромбофілія) ( Ген F2-протромбін ;Ген F5 ; Ген F7 ; Ген F13A1 ;. Ген FGB-Фібриноген; Ген GP1BA; Ген ITGB3-β-інтегрин ,Ген Серпін1 (PAI-1))-(СІНЕВО) Генетика 1600
Пакет №151 (Цервікальний скринінг з р16 та Кі-67) (ПАП-тест на основі рідинної цитології;Маркери проліферації р16 та Кі-67;ПЛР. ВПЛ ВКР (кількісне визначення CS)) ( СІНЕВО) Цитологія 1660
ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНИЙ (ПАКЕТ «Коагулограма» ПАКЕТ «Ниркові проби- розширені»ПАКЕТ «Печінкові проби»ПАКЕТ «Ліпідограма» , Глюкоза, ПАКЕТ «Електроліти», Магній ,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5»)) Пакети 1700
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1(ПАКЕТИ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,«Загальний аналіз крові-5», «Група крові та резус приналежніст», Глюкоза ,Бакпосів сечі + А/Б ,ШвидкИЙ тест на сифілісу) (якісно), Пакет «Скринінг 1 триместру» ) Пакети 1700
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ-4» (Т3, Т3 вільний, Т4, Т4вільний, ТТГ, А/Т до ТПО, А/Т до ТТГ) Щитоподібна залоза 1790
ПАКЕТ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ (ПАКЕТИ: «Коагулограма розширена» , «Група крові та резус приналежніст» ,«Ниркові проби» ,Загальний білірубін,Глюкоза, Загальний білок,«Інфекції 1» , «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,«Загальний аналіз крові-5») Пакети 1900
Пакет №38.1 (ПЛР, у/г зішкріб,якісне) Chlamydia trach., Mycoplasma genita., Mycoplasma ho. ; Ureaplasma spec. ,Gardnerella vag. ,Trichomonas vag., Neisseria gonor. ,Бакпосів + АГ;ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне );ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне )) СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 1940
Квантіфероновий тест (туберкульоз) (СІНЕВО) Інші інфекції 1940
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ (ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» , ПАКЕТ «Ниркові проби- розширені», ПАКЕТ «Печінкові проби»ПАКЕТ «Ліпідограма»,ПАКЕТ «Ревмопроби 1» ,L-амілаза,ЛФ,ГГТ, Глюкоза) Пакети 2100
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ (ПАКЕТИ: «Група крові та резус приналежніст »,«Коагулограма» ,«Ниркові проби» , «Печінкові проби»,Загальний білок,Глюкоза «Інфекції 1» ,«Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,«Загальний аналіз крові-5») Пакети 2200
ПАКЕТ ЗДОРОВ’Я (ПАКЕТИ«Електроліти крові-розширені», «Ниркові проби- розширені», «Печінкові проби»,«Ліпідограма»,Глюкоза ,L-амілаза,ЛФ,ГГТ , «Ревмопроби 1» ,«Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,«Загальний аналіз крові-5») Пакети 2400
Каріотипування (кров, GTG-метод) - (СІНЕВО) Каріотипування 2400
ПАКЕТ НЕВРОЛОГІЧНИЙ (ПАКЕТ «Коагулограма розширена» , ПАКЕТ «Печінкові проби», ПАКЕТ «Ліпідограма» ,ПАКЕТ «Ревмопроби 1» , ПАКЕТ «Інфекції 1»,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» , ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 2450
ФіброТест (а-2-макроглобулін ,Гаптоглобін , Аполіпопротеїн АП-1,Білірубін загальний ,у-глутаматтрансфераза , Аланінамінотрансфераза , (неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки)) (СІНЕВО) Печінкові проби 2535
ПАКЕТ КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ (ПАКЕТИ: «Коагулограма» ,«Ниркові проби» , «Печінкові проби» , «Ліпідограма»,Глюкоза, Калій, Магній, Натрій, Загальний білок ,«Інфекції»,«Загальний аналіз сечі на експрес-аналізаторі», «Загальний аналіз крові-5»)) Пакети 2800
ПАКЕТ ЗДОРОВА РОДИНА (ПАКЕТИ:«Електроліти крові-розширені»,«Ниркові проби- розширені»,«Печінкові проби»,«Ліпідограма»,Глюкоза ,L-амілаза,ЛФ,ГГТ , «Ревмопроби 1» ,«Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,«Загальний аналіз крові-5», «Інфекції 1»)) Пакети 3100
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., гістологія, GTG- та FISH-методи) (СІНЕВО) Каріотипування 7600

Записуйтесь на прийом в нашу клініку самостійно!