Цікава інформація

Симультанна операція у «Сімедгруп»

 операція на серцеПоєднання обох операцій полягало у видаленні бляшки із просвіту внутрішньої сонної артерії (каротидна ендартеректомія) в поєднанні із відновленням кровопостачанням серця в об’ємі коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу.  Таку операцію дві в одній успішно проведено чоловікові 69-ти років в нашій клініці, звідки на 7 добу після операції з добрим результатом виписано із стаціонару для подальшої кардіореабілітації в санаторії Ґердан.

 Перший етап операції: видалення "бляшки” із просвіту внутрішньої сонної артерії, так звана каротидна ендартеректомія (еверсійна), що проводилась пацієнту під місцевим знеболенням.

Другий етап операції: відновлення кровопостачання серця в об’ємі коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу.

 коронарне шунтування