Огляд анестезіолога: збір анамнезу, інтерпр. рез-тів лабор. діагн. та додат. методів обстеження, рекомендації щодо подальшого знеболення, лікування та обстеження 150,00 грн.

премедикація 100,00 грн.

загальний наркоз (дипрофол) 1 250,00 грн.

загальний наркоз (дипрофол) 2 300,00 грн.

загальний наркоз (дипрофол) 3 350,00 грн.

загальний наркоз (дипрофол) 4 400,00 грн.

Ендотрахеальний наркоз (до 1 год.) 1 000,00 грн.

Ендотрахеальний наркоз (більше 1 год.) 1 500,00 грн.

Спінальна анестезія 800,00 грн.

Епідуральна анестезія 800,00 грн.

Пролонгована епідуральна анестезія 1 000,00 грн.

Комбінована спінально-епідуральна анестезія 1 000,00 грн.

Комбінована анестезія (пролонгована епідуральна анестезія+ ендотрахеальний наркоз) 1 1 700,00 грн.

Анестезіологічний ризик по ASA I 300,00 грн.

Анестезіологічний ризик по ASA II 350,00 грн.

Анестезіологічний ризик по ASA III 400,00 грн.