Огляд анестезіолога:
- збір анамнезу;
- інтерпр. рез-тів лабор. діагн. та додат. методів обстеження, рекомендації щодо подальшого знеболення, лікування та обстеження 

премедикація     

загальний наркоз (дипрофол) 1 

загальний наркоз (дипрофол) 2     

загальний наркоз (дипрофол) 3 

загальний наркоз (дипрофол) 4    

Ендотрахеальний наркоз (до 1 год.)    

Ендотрахеальний наркоз (більше 1 год.)    

Спінальна анестезія    

Епідуральна анестезія    

Пролонгована епідуральна анестезія    

Комбінована спінально-епідуральна анестезія    

Комбінована анестезія (пролонгована епідуральна анестезія+ ендотрахеальний наркоз)     

Анестезіологічний ризик по ASA I    

Анестезіологічний ризик по ASA II    

Анестезіологічний ризик по ASA III