Лабораторні дослідження

Згортаюча система крові (гемостаз)

Кров володіє унікальною здатністю згортатися. Згортання - це властивість крові перетворюватися з рідини в еластичний згусток, який здатен зупинити кровотечу при пошкодженні тканин. Комплекс процесів, який при цьому проходить, називається гемостазом, а всі компоненти цього процесу – системою гемостазу.

Система гемостазу - одна з захисних систем організму людини, яка забезпечує збереження крові в рідкому стані в межах кровоносних судин, утворення тромбу в області пошкодження судинної стінки та подальше його розчинення.

Гемостатичний процес (процес згортання) включає в себе 5 стадій:
- спазм судини в місці пошкодження,
- формування тромбоцитарного тромбу,
- стабілізація цього тромбу фібрином,
- скорочення тромбу,
- розчинення тромбу після відновлення цілісності судинної стінки.

В системі згортання крові розрізняють три ланки:
- клітинний (судинно-тромбоцитарний ) гемостаз,
- плазменний гемостаз,
- фібриноліз,

гемостаз

Під судинно-тромбоцитарним гемостазом розуміють адгезію (прилипання тромбоцитів до пошкоджених судин), агрегацію (склеювання тромбоцитів між собою), а також звільнення речовин із томбоцитів, що активують плазменний гемостаз.

Плазменний (коагуляційний) гемостаз являє собою каскад реакцій, в яких беруть участь фактори згортання крові, і закінчується фібриноутворенням. Фібрин, що утворився піддається подальшому руйнуванню або розчиненню під впливом плазміну (фібриноліз).

Нормальний гемостаз залежить від двох факторів:
- адекватного числа нормально функціонуючих тромбоцитів,
- нормально функціонуючого плазменного гемостазу.

В кровоносних судинах при відсутності патологічних впливів рідкий стан крові є наслідком рівноваги факторів, які беруть участь в процесі згортання. При порушенні певного балансу в системі згортання або її елементах можуть виникнути кровоточивість або тромбоз в судинах. І перший і другий стан є загрозливий для життя пацієнта. Для діагностики подібних порушень у пацієнтів, вибору оптимальних методів лікування і оцінки його ефективності проводять ряд досліджень (тестів), які допомагають оцінити стан згортальної системи крові.