Лабораторні дослідження

Загальний аналіз крові

Загальний аналіз кровіЗагальний аналіз  крові - один з найважливіших лабораторних тестів, який тонко відображає реакцію організму на вплив різноманітних фізіологічних і патологічних факторів. У багатьох випадках, цей аналіз допомагає лікарю визначити загальний стан пацієнта, проконтролювати ефективність лікування,поставити точний діагноз.

У поняття «загальний аналіз крові» входить визначення гемоглобіну, кольорового показника, швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), підрахунок кількості еритроцитів, лейкоцитів,тромбоцитів і лейкоцитарної формули.

Лейкоцитарна формула-процентне співвідношення різних видів лейкоцитів ( паличок, сегментів, еозинофілів, базофілів, моноцитів, лімфоцитів і ін.) в мазку крові. В  нашій лабораторії підрахунок  лейкоцитарної формули(формули крові) проводиться за допомогою мікроскопу Primo Star.

Мікроскоп Carl Zeiss Primo Star поєднує новітні розробки і традиційну якість оптики від німецької компанії Carl Zeiss.

Визначення загального аналізу крові проводиться на сучасному, автоматичному, гематологічному аналізаторі MicroCC-20Plus , який дає можливість отримати 20 показників крові , диференціює  лейкоцити по 3-х субпопуляціях і будує три види гістограм . Пробозабірник аналізатора промивається відразу після аспірації зразка, виключаючи контакт лаборанта з кров'ю.

Загальний аналіз крові 

Перелік показників, які визначаються за допомогою аналізатора, наведено нижче:

WBC (абсолютна кількість лейкоцитів) LYM    (абсолютна кількість лімфоцитів)
MID (абсолютна кількість моноцитів, еозинофілів,базофілів і їх попередників).
GRA ( абсолютна кількість гранулоцитів : нейтрофіли,еозинофіли  і базофіли)
LYM% (відносна кількість лімфоцитів)
MID % ( відносна кількість моноцитів, еозинофілів,базофілів і їх попередників).
GR % ( відносна кількість гранулоцитів : нейтрофіли, еозинофіли  і базофіли)
RBC (абсолютна кількість еритроцитів)
HGB (концентрація гемоглобіну)
MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті)
MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті)
MCV (середній об'єм еритроцита)
RDW-CV (ширина розподілу еритроцитів по об'єму  КВ  (коефіцієнт варіації)
RDW-SD(ширина розподілу еритроцитів по об'єму, СКВ (середнє квадратичне відхилення)
HCT (гемaтокрит)
PLT (кількість тромбоцитів)
MPV (середній об'єм тромбоцита)
PDW (ширина розподілу тромбоцитів по об'єму)
PCT (тромбокрит)
P-LCR (коефіцієнт великих тромбоцитів)
WBC Histogram  (гістограма розподілу лейкоцитів по об'єму)
RBC Histogram (гістограма розподілу еритроцитів по об'єму)
PLТ Histogram  ( гістограма розподілу тромбоцитів по об'єму)