Лабораторні дослідження

ВАРТІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В ПРИВАТНОМУ МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ "СІМЕДГРУП"

Kyivstar +38 (068) 37-74-417

Vodafone +38 (099) 15-65-958

ВАРТІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В ПРИВАТНОМУ МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ "СІМЕДГРУП"

КОАГУЛОГРАМА
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Д-димер (кількісно) 320,00
ПЧ (протромбіновий час), ПІ (протромбіновий індекс), МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) 80,00
АЧТЧ (активований частково тромбопластиновий час) 50,00
Фібриноген 50,00
Гематокрит 50,00
Тромбіновий час 50,00
Етанолова проба 50,00
ß-нафтолова проба 50,00
ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба) 300,00
ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген, гематокрит) 200,00
Протеїн С 150,00
Антитромбін - ǀǀǀ 150,00
РФМК(розчинні фібрин-мономерні комплекси) 100,00

ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ОБМІН

 

ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ОБМІН
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
ГАЗИ КРОВІ   (кислотно-лужний стан) : pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 300,00
ЕЛЕКТРОЛІТИ СИРОВАТКИ КРОВІ
ЕЛЕКТРОЛІТИ СЕЧІ
ФЕРМЕНТИ
ПІГМЕНТИ
БІЛКИ
СУБСТРАТИ СИРОВАТКИ КРОВІ
СУБСТРАТИ СЕЧІ
ВУГЛЕВОДИ
ЛІПІДИ
РЕВМОПРОБИ
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
ПАНЕЛЬ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ШВИДКІ ТЕСТИ

 

ІНФЕКЦІ

 

Біомаркер бактеріальної інфекції
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Прокальцитонін 650,00
Моніторинг Глікемічного статусу
СКРИНІНГ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
ГЕПАТИТИ
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРРА
УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ

 

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕНН

 

ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Кальцитонін–(СІНЕВО) 280,00
ТГ (тиреоглобулін) – (СІНЕВО) 170,00
АТ до ТГ (Антитіла до тиреоглобуліна) –(СІНЕВО) 170,00
А/Т до рецепторів ТТГ (антитіла до рецепторів тиреотропного гормону) 290,00
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ -3» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) 1 105,00
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ-4» (Т3,Т3 вільний, Т4, Т4вільний,ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) 1455,00
Гормон Т3 (трийодтиронін) 175,00
Гормон Т3 вільний (трийодтиронін) 175,00
Гормон Т4 (тироксин) 175,00
Гормон Т4 вільний(тироксин) 175,00
ТТГ (тиреотропний гормон) 175,00
А/Т до ТПО (антитіла до тиреопероксидази) 290,00
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО) 815,00
Пакет «ТИРЕОЇДНИЙ-2» (Т3, Т4, ТТГ)) 525,00
Пакет “ТИРЕОЇДНИЙ-1» (А/т до ТПО, Т4, ТТГ) 640,00
Паратгормон–(СІНЕВО)1021 170,00
ВІТАМІНИ
ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
ІНШІ ГОРМОНИ
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
КАРДІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

ПАНЕЛЬ

 

ПАНЕЛЬ КАРІОТИПУВАННЯ
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., гістологія, GTG- та FISH-методи) - (СІНЕВО) 7 200,00
Каріотипування (кров, GTG-метод) - (СІНЕВО) 2 200,00
ПАНЕЛЬ БАКТЕРІЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СКРИНІНГ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ

 

ПАКЕТИ

 

ПАКЕТИ КРОВІ
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
"ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ,тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба)" 300,00
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 300,00
ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) 450,00
ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований ) 220,00
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ) 220,00
ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина) 110,00
ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний біло , альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) 275 ,00
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі 230,00
ПАКЕТ «ЛІПІДОГРАМА» (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА) 390,00
ПАКЕТ «Швидкі тести» (діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) 220,00
ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» 95,00
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів з гістограмами + формула крові + ШОЕ) 140,00
"ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін)" 60,00
"ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити , гематокрит)" 45,00
"ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін)" 35,00
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі» (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров,реакція рН) + мікроскопія осаду + фізичні властивості 110,00
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ) 135,00
ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНИЙ
ПАКЕТ НЕВРОЛОГІЧНИЙ
ПАКЕТ КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ
ПАКЕТ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ - ОБСТЕЖЕННЯ
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ - ХІРУРГІЧНИЙ
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ НИРОК
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ КІСТОК
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ ПРОСТИЙ
ПАКЕТ ЗДОРОВ’Я
ПАКЕТ ЗДОРОВА РОДИНА
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1»
ПАКЕТ «ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1+»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №2»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3+»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4+»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №5»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №6»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №7»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №8»
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №9»
КОАГУЛОГРАМА
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Д-димер (кількісно) 320,00
ПЧ (протромбіновий час), ПІ (протромбіновий індекс), МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) 80,00
АЧТЧ (активований частково тромбопластиновий час) 50,00
Фібриноген 50,00
Гематокрит 50,00
Тромбіновий час 50,00
Етанолова проба 50,00
ß-нафтолова проба 50,00
ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба) 300,00
ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген, гематокрит) 200,00
Протеїн С 150,00
Антитромбін - ǀǀǀ 150,00
РФМК(розчинні фібрин-мономерні комплекси) 100,00
ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ОБМІН
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
ГАЗИ КРОВІ   (кислотно-лужний стан) : pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 300,00
ЕЛЕКТРОЛІТИ СИРОВАТКИ КРОВІ
ЕЛЕКТРОЛІТИ СЕЧІ
ФЕРМЕНТИ
ПІГМЕНТИ
БІЛКИ
СУБСТРАТИ СИРОВАТКИ КРОВІ
СУБСТРАТИ СЕЧІ
ВУГЛЕВОДИ
ЛІПІДИ
РЕВМОПРОБИ
ЗАГАЛЬНОКЛ. ДОСЛ.
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
ПАНЕЛЬ ПАТОМ. ДОС.
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ШВИДКІ ТЕСТИ

 

ІНФЕКЦІ

 

Біомаркер бактеріальної інфекції
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Прокальцитонін 650,00
Моніторинг Глікемічного статусу
СКРИНІНГ ГУМОР. ІМУН.
ГЕПАТИТИ
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРРА
УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ

 

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕНН

 

ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Кальцитонін–(СІНЕВО) 280,00
ТГ (тиреоглобулін) – (СІНЕВО) 170,00
АТ до ТГ (Антитіла до тиреоглобуліна) –(СІНЕВО) 170,00
А/Т до рецепторів ТТГ (антитіла до рецепторів тиреотропного гормону) 290,00
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ -3» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) 1 105,00
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ-4» (Т3,Т3 вільний, Т4, Т4вільний,ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) 1455,00
Гормон Т3 (трийодтиронін) 175,00
Гормон Т3 вільний (трийодтиронін) 175,00
Гормон Т4 (тироксин) 175,00
Гормон Т4 вільний(тироксин) 175,00
ТТГ (тиреотропний гормон) 175,00
А/Т до ТПО (антитіла до тиреопероксидази) 290,00
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО) 815,00
Пакет «ТИРЕОЇДНИЙ-2» (Т3, Т4, ТТГ)) 525,00
Пакет “ТИРЕОЇДНИЙ-1» (А/т до ТПО, Т4, ТТГ) 640,00
Паратгормон–(СІНЕВО)1021 170,00
ВІТАМІНИ
ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
ІНШІ ГОРМОНИ
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
КАРДІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ПАНЕЛЬ

 

ПАНЕЛЬ КАРІОТИПУВАННЯ
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., гістологія, GTG- та FISH-методи) - (СІНЕВО) 7 200,00
Каріотипування (кров, GTG-метод) - (СІНЕВО) 2 200,00
ПАНЕЛЬ БАКТ. ДОСЛ.
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТ. ДОСЛ.
СКРИНІНГ АНТИФОСФ. СИН.

 

ПАКЕТИ

 

ПАКЕТИ КРОВІ
ПОСЛУГАЦІНА, грн.
"ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ,тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба)" 300,00
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 300,00
ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) 450,00
ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований ) 220,00
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ) 220,00
ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина) 110,00
ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний біло , альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) 275 ,00
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі 230,00
ПАКЕТ «ЛІПІДОГРАМА» (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА) 390,00
ПАКЕТ «Швидкі тести» (діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) 220,00
ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» 95,00
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів з гістограмами + формула крові + ШОЕ) 140,00
"ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін)" 60,00
"ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити , гематокрит)" 45,00
"ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін)" 35,00
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі» (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров,реакція рН) + мікроскопія осаду + фізичні властивості 110,00
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ) 135,00
ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНИЙ
ПАКЕТ НЕВРОЛОГІЧНИЙ
ПАКЕТ КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ
ПАКЕТ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ
ПАКЕТ УРОЛ. ЗВИЧ.
ПАКЕТ УРОЛ. ХІРУР.
ПАКЕТ ЕНДОСК. ОБСТ.
ПАКЕТ ЕНДОСК. ХІРУР.
ТЕРАП. ОБСТ. ПЕЧІНКИ
ТЕРАП. ОБСТЕЖ. НИРОК
ТЕРАП. ОБСТ. СЕР.-СУД. СИС.
ТЕРА. ОБСТ. CТАНУ КІСТОК
БІОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ
БІОХІМІЧНИЙ ПРОСТИЙ
ПАКЕТ ЗДОРОВ’Я
ПАКЕТ ЗДОРОВА РОДИНА
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1+»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №2»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3+»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4+»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №5»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №6»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №7»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №8»
ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №9

Записуйтеся на прийом онлайн, на зручний для Вас час, вже зараз!