КОАГУЛОГРАМА

ПЧ, ПІ, МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) 80,00 грн.

Активований частковий тромбопластиновий час (AЧTЧ) 50,00 грн.

Фібриноген 50,00 грн.

Гематокрит 50,00 грн.

Тромбіновий час (ТЧ) 50,00 грн.

Етанолова проба 50,00 грн.

В-нафтолова проба 50,00 грн.

ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ,тромбіновий час,фібриноген,гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба) 300,00 грн.

ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ОБМІН

ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+, tHb, sO2 300,00 грн.

Калій 55,00 грн.

Натрій 55,00 грн.

Хлориди 55,00 грн.

Магній 55,00 грн.

Кальцій загальний 55,00 грн.

Кальцій іонізований 55,00 грн.

Фосфор неорганічний 55,00 грн.

Залізо 55,00 грн.

ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) 450,00 грн.

ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований ) 250,00 грн.

ЕЛЕКТРОЛІТИ СЕЧІ

Калій 60,00 грн.

Натрій 60,00 грн.

Хлориди 60,00 грн.

Магній 60,00 грн.

Кальцій загальний 60,00 грн.

Фосфор неорганічний 60,00 грн.

ПАКЕТ «Електроліти сечі-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний) 420,00 грн.

ПАКЕТ «Електроліти сечі» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 240,00 грн.

ФЕРМЕНТИ

АСТ(аспартатамінотрансфераза) 55,00 грн.

АЛТ(аланінамінотрансфераза) 55,00 грн.

ЛФ(лужна фосфатаза) 55,00 грн.

L-амілаза (альфа амілаза) 95,00 грн.

ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ) 220,00 грн.

ПІГМЕНТИ

Загальний білірубін 55,00 грн.

Прямий білірубін 55,00 грн.

Непрямий білірубін 55,00 грн.

Гемоглобін (з капілярної крові) 55,00 грн.

Час кровотечі 50,00 грн.

ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (Загальний білірубін, Прямий білірубін , Непрямий білірубін) 130,00 грн.

БІЛКИ

Загальний білок 55,00 грн.

Альбумін 55,00 грн.

Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г) 110,00 грн.

Добова втрата білка (в сечі) 55,00 грн.

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) 75,00 грн.

Мікроскопія секрету простати 65,00 грн.

Мікроскопія урогенітального мазка (чол.) 65,00 грн.

Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (жін.) 75,00 грн.

Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (чол.) 65,00 грн.

Дослідження пунктату (фізичні властивості, білок,р-я Рівальта, мікроскопія мазкапофарбованого за Цілем-Нільсоном, мікроскопія мазкапофарбованого за Романовським) 65,00 грн.

СУБСТРАТИ СИРОВАТКИ КРОВІ

Креатинін 55,00 грн.

Сечовина 55,00 грн.

Сечова кислота 65,00 грн.

ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина) 110,00 грн.

ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний білок, альбумін,А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) 275,00 грн.

СУБСТРАТИ СЕЧІ

Креатинін сечі (добової) 60,00 грн.

Сечовина сечі (добової) 60,00 грн.

ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі 230,00 грн.

ВУГЛЕВОДИ

Глікований гемоглобін (HbA1c) 185,00 грн.

Глюкоза крові 55,00 грн.

Глюкоза сечі 55,00 грн.

Тест на толерантність до глюкози (3-разовий)) 165,00 грн.

ЛІПІДИ

Загальний холестерин 165,00 грн.

Тригліцериди 55,00 грн.

Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) 105,00 грн.

ПАКЕТ «ЛІПІДОГРАМА» (загальний холестерин,холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА) 390,00 грн.

ІМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ (термін виконання до 4-ох годин)

Д-димер (кількісно) 320,00 грн.

Тропонін-І (кількісно) 300,00 грн.

NT-proBNP (N- термінальний промозговий натрійуретичний пептид) (кількісно) 590,00 грн.

ГОРМОНИ

Гормон Т3 175,00 грн.

Гормон Т4 175,00 грн.

ТТГ 175,00 грн.

Тестостерон 175,00 грн.

Прогестерон 175,00 грн.

ЛХГ (людський хоріонічний гонадотропін) 175,00 грн.

В-ЛХГ (в-людський хоріонічний гонадотропін) 175,00 грн.

Пролактин 175,00 грн.

Кортизол 175,00 грн.

Біомаркер бактеріальної інфекції

Прокальцитонін 650,00 грн.

Моніторинг Глікемічного статусу

Глікований гемоглобін (HbA1c) 185,00 грн.

Онкомаркери

AFP (Альфа фетопротеїн) 175,00 грн.

ШВИДКІ ТЕСТИ

Визначення тропоніну 1 (якісно) 150,00 грн.

Діагностика сифілісу (виявлення антитіл до антигенів сифілісу) (якісно) 80,00 грн.

Діагностика гепатиту С aHCV (якісне визначення антитіл до вірусу гепатитуС) (якісно) 80,00 грн.

Діагностика гепатиту В HBsAg (якісне визначення поверхневого антигену гепатиту В) (якісно) 80,00 грн.

ПАКЕТ «Швидкі тести» (Діагностика сифілісу, Діагностика гепатиту С, Діагностика гепатиту В) 220,00 грн.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ

ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» 95,00 грн.

Загальний аналіз крові (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів без гістограм) 95,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів з гістограмами+формула крові+ШОЕ+тромбоцити в мазку крові) 140,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін) 60,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити, гематокрит) 45,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін) 35,00 грн.

Тромбоцити в мазку крові 25,00 грн.

Формула крові 30,00 грн.

ШОЕ за Панченком 30,00 грн.

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

Гемоглобін (з капілярної крові) 50,00 грн.

Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) 70,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес-аналізаторі+» (лейкоцити,кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) + мікроскопія осаду + фізичні властивості 110,00 грн.

Аналіз сечі за Нечипоренком 50,00 грн.

Ацетон в сечі 50,00 грн.

Глюкоза сечі 50,00 грн.

Добова втрата білка (в сечі) 50,00 грн.

РЕВМОПРОБИ

СРБ (С-реактивний білок) 45,00 грн.

РФ (ревматоїдний фактор) 45,00 грн.

Титр О-АСЛ (О-антистрептолізина) 45,00 грн.

Серомукоїд 45,00 грн.

ПАКЕТ «Ревмопроби» 180,00 грн.

ПАКЕТИ КРОВІ

ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба) 300,00 грн.

ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 300,00 грн.

ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) 450,00 грн.

ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 220,00 грн.

ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ) 220,00 грн.

ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина) 110,00 грн.

ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) 275,00 грн.

ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі 230,00 грн.

ПАКЕТ «ЛІПІДОГРАМА» (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності ( Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА) 390,00 грн.

ПАКЕТ «Швидкі тести» (Діагностика сифілісу, Діагностика гепатиту С, Діагностика гепатитуВ) 220,00 грн.

ПАКЕТ «ГРУПА КРОВІ ТА РЕЗУС ПРИНАЛЕЖНІСТЬ» 95,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ) 140,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін) 60,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити, гематокрит) 45,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін) 35,00 грн.

ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі» (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) + мікроскопія осаду + фізичні властивості» 110,00 грн.

ПАКЕТ «Ревмопроби» 180,00 грн.

ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНИЙ

ПАКЕТ «Коагулограма розширена» ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» ПАКЕТ «Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма» Глюкоза, ПАКЕТ«Електроліти», Магній ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі», ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» 1865,00 грн.

ПАКЕТ НЕВРОЛОГІЧНИЙ

ПАКЕТ «Коагулограма розширена» ПАКЕТ «Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма» ПАКЕТ «Ревмопроби» ПАКЕТ «Швидкі тести» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі» 1500,00 грн.

ПАКЕТ КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ

ПАКЕТ «Коагулограма розширена», ПАКЕТ «ГРУПА КРОВІ ТА РЕЗУС ПРИНАЛЕЖНІСТЬ» ПАКЕТ «Ниркові проби», ПАКЕТ «Печінкові проби» ПАКЕТ «ЛІПІДОГРАМА», Глюкоза, ПАКЕТ «Електроліти», Магній ПАКЕТ «Швидкі тести» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5 » ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі» 1980,00 грн.

ПАКЕТ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ

ПАКЕТ «Коагулограма розширена», ПАКЕТ «ГРУПА КРОВІ ТА РЕЗУС ПРИНАЛЕЖНІСТЬ» ПАКЕТ «Ниркові проби», Загальний білок Загальний білірубін Глюкоза, ПАКЕТ «Швидкі тести» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі» 1090,00 грн.

ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ

ПАКЕТ «Коагулограма розширена», ПАКЕТ «ГРУПА КРОВІ ТА РЕЗУС ПРИНАЛЕЖНІСТЬ» ПАКЕТ «Ниркові проби» ПАКЕТ«Печінкові проби» Заг.кальцій Заг.білок Фосфор неорганічний Сечова кислота Глюкоза, ПАКЕТ«Електроліти», ПАКЕТ «Швидкі тести» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі» 1860,00 грн.

ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ

ПАКЕТ «Ниркові проби» Сечова кислота Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес-аналізаторі» 480,00 грн.

ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ-ОБСТЕЖЕННЯ

Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» 195,00 грн.

ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ-ХІРУРГІЧНИЙ

ПАКЕТ «Коагулограма розширена», ПАКЕТ «ГРУПА КРОВІ ТА РЕЗУС ПРИНАЛЕЖНІСТЬ» Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» 590,00 грн.