все про Неврологію

неврологія Івано-Франківськ неврологія Івано-Франківськ
К неврологическим заболеваниям относятся изменения патологического характера, возникающие в той или иной части нервной системы. Делятся они на пирамидальные заболевания и экстрапирамидальные. Пирамидальные затрагивают систему, отвечающую за понижение мышечного тонуса, координацию движений и мышечные рефлексы. Экстрапирамидальные поражают систему, отвечающую за регулировку мышечного напряжения, непроизвольные движения, осанку и равновесие. Некоторые из проявлений неврологических заболеваний воздействуют на функции мозга, вызывая расстройства памяти, речи и восприятия. По этой причине раннее выявление симптомов позволяет не допустить распространения и без того масштабных поражений.

Источник материала: http://simptomer.ru/bolezni/nevrologiya

До неврологічних захворювань відносяться зміни патологічного характеру, що виникають в тій чи іншій частині нервової системи. Діляться вони на пірамідальні захворювання і екстрапірамідальні. Пірамідальні зачіпають систему, що відповідає за зниження м'язового тонусу, координацію рухів і м'язові рефлекси. Екстрапірамідальні вражають систему, що відповідає за регулювання м'язової напруги, мимовільних рухів, поставу і рівновагу. Деякі з проявів неврологічних захворювань впливають на функції мозку, викликаючи розлади пам'яті, мови і сприйняття. З цієї причини раннє виявлення симптомів дозволяє не допустити поширення і без того масштабних поразок.

Сучасний темп життя, погіршення екологічної обстановки, малорухливий спосіб життя, постійні стреси, хронічні захворювання, інтоксикація організму - це все фактори, які сприяють розвитку хвороб нервової системи. З віком ризик виникнення захворювань значно зростає. Однак останнім часом неврологічні захворювання значно молодіють. Ускладнення при вагітності, патологія плаценти, токсикоз, кисневе голодування і родові травми можуть викликати порушення в діяльності нервової системи у дитини і дати ускладнення в більш дорослому віці. У зв'язку з цим число пацієнтів лікарів, які займаються лікуванням НС, стає дедалі більше, серед них багато і дітей раннього віку. Фахівці, які лікують захворювання нервової системи, називаються неврологи. Раніше спеціальність лікарів називалася «невропатолог». Така зміна терміну іноді вводить пацієнтів в оману.