Все про Кардіологію

Передопераційна підготовка до операції на серце

Передопераційна підготовка пацієнта до хірургічного втручання на клапанах серця переслідує своєю метою провести необхідні обстеження і чітко розпланувати хід оперативного втручання. В її рамках здійснюється діагностика супутньої патології та оцінюється ступінь її тяжкості, що дуже важливо в плані зниження ризику розвитку післяопераційних ускладнень і ймовірності летального результату.

При виявленні будь-яких додаткових соматичних проблем, усіма силами слід домогтися оптимального загального стану хворого, при якому небажані негативні моменти будуть зведені до мінімуму. Що стосується наявних у кардіохірургічних пацієнтів захворювань серця, тут потрібно не стільки їх виявлення і розпізнавання, скільки оцінка їх тяжкості. Особливе значення мають вираженість і сталість ішемічних змін в міокарді, наявність серйозного клапанного ураження, а також стан функції обох шлуночків. По суті, саме від цих трьох чинників і залежить характер анестезіологічної допомоги. Однак грає роль і наявність у пацієнта серцевої недостатності будь-якого ступеня.

До інших важливих елементів передопераційного обстеження слід віднести вивчення стану органів дихання (стан респіраторного тракту особливо ретельно вивчається у кардіохірургічного хворого), виключення значної ниркової недостатності, цукрового діабету, цереброваскулярної патології та коагулопатії (порушення згортання крові).

Основу лабораторного обстеження пацієнтів складають визначення показників гемоглобіну, глюкози крові, кількості тромбоцитів, а також вивчення електролітного складу крові і постановка так званих функціональних ниркових проб.

Якщо має місце або хоча б підозрюється важка патологія бронхо-легеневої системи, визначають газовий склад артеріальної крові і оцінюють функцію легенів (функція зовнішнього дихання).

Анестезіолог обов'язково повинен мати інформацію про результати виконаної катетеризації серця: знати про локалізацію і тяжкості коронарного ураження, про клапанні пороки і про функціональні можливості лівого шлуночка.

Більшість пацієнтів, які направляються на ту чи іншу кардіохірургічну операцію, знаходяться на медикаментозній терапії. Це можуть бути, наприклад, антиагреганти (ацетилсаліцилова кислота), антикоагулянти (варфарин), інгібітори і інші препарати. До того ж вони можуть отримувати лікарські засоби з приводу наявних у них легеневих захворювань, артеріальної гіпертонії, цукрового діабету або іншої супутньої патології. Все це в обов'язковому порядку повідомляється оперуючому кардіохірургу і анестезіологу, так як ряд засобів (наприклад, антигіпертензивні препарати, тромболітики, діуретики і т.д.) перед втручанням тимчасово відміняють. З урахуванням алергологічного анамнезу перед операцією на серці призначаються антибактеріальні препарати для профілактики інфекційних ускладнень (в тому числі парапротезних ендокардит).

В самому кінці передопераційного обстеження лікар обговорює з пацієнтом всі деталі та ознайомлює про ризики, пов'язані з виконанням втручання.