Акція: 50% знижка на лабораторні дослідження

Акція: знижка -50% на лабораторні дослідження

В ПРИВАТНОМУ МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ "СІМЕДГРУП"

Акція діє з 01.03.2019 р. до 31.03.2019 р.

Kyivstar +38 (068) 37-74-417

Vodafone +38 (099) 15-65-958

Клінічний лікувально-діагностичний центр «Сімедгруп» є високотехнологічним, приватним медичним центром, який надає діагностичні, лікувальні та консультативні послуги. У центрі працюють кращі, висококваліфіковані спеціалісти, які проходили навчання та практику у відомих клініках України, США та Європи.

Акція: знижка -50% на лабораторні дослідження

В ПРИВАТНОМУ МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ "СІМЕДГРУП"

Акція діє з 01.03.2019 р. до 31.03.2019 р.

ЕЛЕКТРОЛІТИ СИРОВАТКИ КРОВІ

ПОСЛУГАЦІНА
Калій 55 грн. 27,5грн.
Натрій 55 грн. 27,5грн.
Хлориди 55 грн. 27,5грн.
Магній 55 грн. 27,5грн.
Кальцій загальний 55 грн. 27,5грн.
Кальцій іонізований 55 грн. 27,5грн.
Фосфор неорганічний 55 грн. 27,5грн.
Залізо 55 грн. 27,5грн.
ПАКЕТ«Електроліти крові-розширені»(калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) 450 грн. 225грн.
ПАКЕТ«Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 220 грн. 110грн.

ЕЛЕКТРОЛІТИ СЕЧІ

ПОСЛУГАЦІНА
Калій сечі 60 грн. 30грн.
Натрій сечі 60 грн. 30грн.
Хлориди сечі 60 грн. 30грн.
Магній сечі 60 грн. 30грн.
Кальцій загальний сечі 60 грн. 30грн.
Фосфор неорганічнийсечі 60 грн. 30грн.
ПАКЕТ«Електроліти сечі-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний) 420 грн. 210грн.
ПАКЕТ «Електроліти сечі» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 240 грн. 120грн.

ФЕРМЕНТИ

ПОСЛУГАЦІНА
АСТ (аспартатамінотрансфераза) 55 грн. 27,5грн.
АЛТ (аланінамінотрансфераза) 55 грн. 27,5грн.
ЛФ (лужна фосфатаза) 55 грн. 27,5грн.
L-амілаза (альфа амілаза) 150 грн. 75грн.
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ) 220 грн. 110грн.

ПІГМЕНТИ

ПОСЛУГАЦІНА
Загальний білірубін 55 грн. 27,5грн.
Прямий білірубін 55 грн. 27,5грн.
Непрямий білірубін 55 грн. 27,5грн.
Гемоглобін (з капілярної крові) 55 грн. 27,5грн.
ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (Загальний білірубін, Прямий білірубін, Непрямий білірубін) 130 грн. 65грн.

БІЛКИ

ПОСЛУГАЦІНА
Загальний білок 55 грн. 27,5грн.
Альбумін 55 грн. 27,5грн.
Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г) 110 грн. 55грн.
Добова втрата білка (в сечі) 55 грн. 27,5грн.

СУБСТРАТИ СИРОВАТКИ КРОВІ

ПОСЛУГАЦІНА
Креатинін 55 грн. 27,5грн.
Сечовина 55 грн. 27,5грн.
Сечова кислота 65 грн. 32,5грн.
ПАКЕТ «Ниркові проби»(креатинін, сечовина) 110 грн. 55грн.
ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені»(загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) 275 грн. 137,5грн.

СУБСТРАТИ СЕЧІ

ПОСЛУГАЦІНА
Креатинін сечі (добової) 60 грн. 30грн.
Сечовина сечі (добової) 60 грн. 30грн.
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі 230 грн. 115грн.

ВУГЛЕВОДИ

ПОСЛУГАЦІНА
Глікований гемоглобін (HbA1c) 185 грн. 92,5грн.
Глюкоза крові 150 грн. 65грн.
Глюкоза сечі 55 грн. 27,5грн.
Тест на толерантність до глюкози (3-разовий) 300 грн. 150грн.

ЛІПІДИ

ПОСЛУГАЦІНА
Загальний холестерин 165 грн. 82,5грн.
Тригліцериди 55 грн. 27,5грн.
Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) 105 грн. 52,5грн.
Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) 325 грн. 162,5грн.
ПАКЕТ «Ліпідограма»(загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності ( Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА) 390 грн. 195грн.

РЕВМОПРОБИ

ПОСЛУГАЦІНА
СРБ С-реактивний білок) 45 грн. 22,5грн.
РФ (ревматоїдний фактор) 45 грн. 22,5грн.
Титр О-АСЛ (О-антистрептолізина) 45 грн. 22,5грн.
Серомукоїд 100 грн. 55грн.
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ) 135 грн. 67,5грн.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОСЛУГАЦІНА
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів з гістограмами + формула крові + ШОЕ + тромбоцити в мазку крові) 140 грн. 70грн.
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) + мікроскопія осаду + фізичні властивості 110 грн. 55грн.

ШВИДКІ ТЕСТИ

ПОСЛУГАЦІНА
Визначення тропоніну 1 (якісно) 150 грн. 75грн.
Діагностика сифілісу(виявлення антитіл до антигенів сифілісу) (якісно) 80 грн. 40грн.
Діагностика гепатиту С aHCV ( визначення антитіл до вірусу гепатитуС) (якісно) 80 грн. 40грн.
Діагностика гепатитуВ HBsAg (визначення поверхневого антигену гепатитуВ) (якісно) 80 грн. 40грн.
ПАКЕТ «Швидкі тести»(діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) 220 грн. 110грн.