Акція: знижка на лабораторні дослідження

Знижки 20% на біохімічні дослідження

Акція діє з 01.06.2020 до 08.06.2020

Знижки 20% на біохімічні дослідження

Акція діє з 01.06.2020 р. до 08.06.2020 р.

ЕЛЕКТРОЛІТИ СИРОВАТКИ КРОВІ

ПОСЛУГАЦІНА, грн.
Калій

55

44

Натрій

55

44

Хлориди

55

44

Магній

55

44

Кальцій загальний

55

44

Кальцій іонізований

55

44

Фосфор неорганічний

55

44

Залізо

55

44

ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо)

450

360

ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований)

220

176

ФЕРМЕНТИ

АСТ (аспартатамінотрансфераза)

55

44

АЛТ (аланінамінотрансфераза)

55

44

мЛФ (лужна фосфатаза)

55

44

L-амілаза (альфа амілаза)

150

120

ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ )

220

176

ПІГМЕНТИ

Загальний білірубін

55

44

Прямий білірубін

55

44

Непрямий білірубін

55

44

Гемоглобін (з капілярної крові)

55

44

ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (Загальний білірубін, Прямий білірубін, Непрямий білірубін)

130

104

БІЛКИ

Загальний білок

55

44

Альбумін

55

44

Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г)

110

88

Добова втрата білка (в сечі)

55

44

СУБСТРАТИ СИРОВАТКИ КРОВІ

Креатинін

55

44

Сечовина

55

44

Сечова кислота

65

52

ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина)

110

88

ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина)

275

220

ВУГЛЕВОДИ

Глюкоза крові

50

40

Глюкоза сечі

55

44

Тест на толерантність до глюкози (3-разовий)

150

120

ЛІПІДИ

Загальний холестерин

55

44

Тригліцериди

55

44

Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ)

55

44

Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ)

165

132

ПАКЕТ «Ліпідограма» (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності ( Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)

200

160

РЕВМОПРОБИ

СРБ С-реактивний білок)

45

36

РФ (ревматоїдний фактор)

45

36

Титр О-АСЛ (О-антистрептолізина)

45

36

Серомукоїд

100

80

ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ)

135

108

ПАКЕТ «Ревмопроби 1» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ, серомукоїд)

235

188

ПАКЕТ «Ревмопроби 2» (СРБ кількісно, РФ, Титр О-АСЛ, серомукоїд)

300

240